Vi erbjuder bland annat hjälpmedel för storkök (se Beräkningsprogram), ett spel som illustrerar Stockholmsbörsens utveckling (se Beräkningsprogram), några biografier över intressanta människoöden under 1900-talet och en fotobok om klotter (se Annat).


Beräkningsprogram


Börsspel

Tänk om du hade köpt Ericssonaktier i slutet av 1980-talet eller Handelsbanken år 1993. Hade du varit rik då? Kanske testa i detta spel så får du se. Spelet bygger på bolagens verkliga börskurser från 1950-talet och framåt.

Börsspel.xls


Ditt bidrag till växthuseffekten

Ett verktyg som gör att du kan beräkna hur mycket extra koldioxid du släpper ut beroende på hur du lever ditt liv.

Ditt bidrag till växthuseffekten.xls


Doseringsguiden

För dig som lagar mat i stor skala. Verktyget ger dig det ungefärliga priset och näringsinnehållet per portion för ett antal vanliga rätter i svenska storhushåll. Samt den ungefärliga totalmängden av respektive ingrediens i de olika recepten, för det antal portioner du önskar tillaga.

Doseringsguiden.xls


Annat


Kurres äventyr

Kurres äventyr är ett mekaniskt bildspel om en tax avsedd för barn i 2-3 årsåldern.
Frhandsgranska bild

Kurres_aventyr.pdf


Ansikten

En sammanställning av olika dokument om konstnären John Stoneman. Skriven av vännen Einar Johansson.
Frhandsgranska bild

Ansikten.pdf


En affärsmans berättelse

Det här är en självbiografi av ganska misslyckad affärsman som kämpade med att bli rik mellan slutet av 1800-talet och fram till 50-talet. Och samtidigt fick många erfarenheter av stora händelser under denna period som sjukdomar, världskrig och den den enorma välståndsutvecklingen.
Frhandsgranska bild

En_affarsmans_berattelse.pdf


Il-/legal gatukonst

En fotobok och ett inlägg i debatten om klotter.

Frhandsgranska bild

Illegal_gatukonst.pdf


Serveringsförslag falukorv

Lite förslag på hur man kan ta falukorven till nya kulinariska höjder.

Serveringsförslag falukorv.pdf


Stockholmssyndromet

Det som skedde i kreditbankens kassavalv i augusti 1973 har myntat ett begrepp som beskriver hur kidnappade människor fattar tycke för sina kidnappare. Går det att dra dylika generella slutsatser av det som hände i valvet? Att döma av de samtal polisen spelade in finns det kanske inte fog för det, eller?

Stockholmssyndromet.pdf

Film

Aktiebolaget Boksidan
Sadelmakarvägen 6
Box 558
146 33 Tullinge
Sweden